Zelfsturing

Leren kun je niet uit handen nemen. Een lerende zal zelf aan de slag moeten gaan en blijven om zijn/haar leren en ontwikkeling tot een succes te maken. We noemen dit zelfsturend leren.

Zelfsturing blijkt niet vanzelf te gaan en dient vaak echt geleerd te worden. De omgeving speelt hierbij een grote rol. In verbinding staan met de praktijkleermeester, leidinggevende en collega’s. Bevraagd worden, feedback geven en ontvangen stimuleert zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid, nodig voor zelfsturing.

Toenemende zelfsturing vraagt ook om afnemende begeleiding. Van docent gestuurd, via gedeelde sturing, naar leerling gestuurd. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van leertaken veelal toe.

 • 10 actiepunten

  1. Bespreek zelfsturing met de lerende
  2. Vraag welk resultaat de lerende wil bereiken
  3. Stimuleer visualisatie (hoe ziet het resultaat er uit?)
  4. Laat een eigen (SMART) stappenplan maken en uitvoeren
  5. Stimuleer zichtbaarheid tijdens de ontwikkeling
  6. Geef opbouwende feedback (voor-tijdens-na afloop)
  7. Accepteer en bespreek faal-momenten, vier samen successen
  8. Herken en bespreek gedragspatronen
  9. Onderzoek (samen) reële verbeterpunten
  10. Stuur bij zodra het moet, laat los zo lang het kan


 • Afbeelding zelfsturing