Zandlopermodel intake

Het intakegesprek is vaak het eerste fysieke contact tussen coach en gecoachte. Naast de inhoud van het coachtraject dus vooral een moment om te werken aan het relationele aspect. Hieronder wordt in een aantal stappen beschreven hoe het intakegesprek kan worden gehouden. (Bron: http://www.coachboulevard.nl/)

 • 1 - Ontvangst en
  kennismaken

  Als coach maak je hier je eerste indruk. Zorg ervoor dat de gecoachte zich welkom voelt en dat er een relationele klik ontstaat. Vertrouwen is de grootste succesfactor binnen een coachtraject.

  Vraag jezelf als coach af wanneer jij je welkom voelt en hoe je de gecoachte hetzelfde gevoel kunt bezorgen. Bespreek de doelstelling en de tijdsduur van het intakegesprek.

  Verder introduceer jij jezelf als coach bij de gecoachte en vertel je kort iets over jezelf en je militaire achtergrond.


 • 2 - Inhoudelijke stappen
  + meetlat

  In deze stap ga je nieuwsgierig op zoek naar waar het coachtraject over dient te gaan. Vragen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

  • • “Wil je vertellen waar het over gaat?”
  • • “Wat is de bedoeling (de meetlat)?”
  • • “In welke context speelt je vraag zich af? Wie zijn erbij betrokken?”
  • • “Hoe raakt je dit? Welke intentie heb je?”
  • Maak gebruik van LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) en maak OEN-(Open, Eerlijk en Nieuwsgierig) opmerkingen. Vraag globaal naar wat de coachvraag moet zijn en het resultaat van het coachtraject.


 • 3 - Functionele analyse

  Stel samen, eventueel samen met de gecoachte, een functionele analyse op.


 • 4 - Stappenplan binnen
  de context

  Na het opstellen van de Functionele analyse, kan worden vastgesteld welke stappen gezet moeten worden om het gewenste doel te bereiken. Samen met de gecoachte ga je op zoek naar wat hij of zij allemaal te leren heeft:

  • • “Waar ga jij aan werken? En waaraan nog meer? “

  Tevens wordt getoetst of het te behalen resultaat past binnen de eenheid en de organisatie. “Past het nieuwe gedrag binnen de organisatie? Wat gaan anderen merken en welke feedback past daarbij?”


 • 5 - Werkwijze coach

  Maak afspraken over de tijdsduur van de gesprekken en de tijd tussen de gesprekken in. Wat verwacht je verder op het gebeid van reflectieverslagen, opdrachten (‘thuiswerk’), bereikbaarheid en de locatie van de gesprekken.


 • 6 - Evaluatie
  + vaststellen klik

  Aan het eind van het gesprek wordt teruggekeken naar de doelstellingen van het gesprek en de manier waarop het gesprek verliep

  • • Productevaluatie: “Wat was het doel van het gesprek en hebben we dat bereikt?”
  • • Procesevaluatie: “Hoe was dit gesprek voor jou? Wat vond je van ieders bijdrage hierin?”
  • • “Wil je doorgaan met mij als coach? Welke twijfels heb je nog?”


 • Tot slot

  Soms wil een commandant inzage hebben in de voortgang en het resultaat van het coachtraject. Maak afspraken met de gecoachte hoe jullie hier mee om willen gaan.

  Soms krijg je hierbij met ethische dilemma’s te maken. Wees hier op voorbereid en laat je niet verleiden tot zaken die de vertrouwensrelatie met de gecoachte kunnen schaden.