Vertrouwen
Wat is vertrouwen?

Vertrouwen is een belangrijk begrip wanneer het gaat om het samenleven en samenwerken van mensen. Vooral in de psychologie (groepsdynamica) is het een belangrijk aspect. Vertrouwen heeft een aantal belangrijke elementen in zich:

 • Geloof in de eerlijkheid van een ander.
 • Bereidheid om afhankelijk te zijn van een ander.
 • Verwachting dat de ander zo zal handelen dat hij/zij jou niet in een lastig pakket brengt.

Naast vertrouwen in de ander is er ook zelfvertrouwen. Dit betreft het geloof dat je in eigen kunnen hebt. Zelfvertrouwen hangt sterk samen met faalangst.

 • Relatie tot leren

  Vertrouwen is in een leersituatie erg belangrijk. Of het het nu om zelfvertrouwen of vertrouwen in de ander gaat. Vertrouwen is een noodzakelijk ingrediƫnt om te leren.

  Zonder vertrouwen in de leraar of de groep ontstaat er geen gevoel van veiligheid, wat er voor zorgt dat de leerling openstaat voor wat er geleerd gaat worden.

  Een leerling laat dan misschien niet het achterste van zijn/haar tong zien en doet niet mee aan groepsdiscussies. Of bepaalde leerlingen willen niet met elkaar samenwerken of elkaar helpen, dit belemmert het leerproces van de hele groep.

  Zonder zelfvertrouwen kun je als docent of begeleider heel hard werken, maar ontbreekt het de leerling aan het geloof in zichzelf waardoor er minder geleerd en gepresteerd wordt. De leerling denkt dat hij/zij het wel niet zal kunnen en let daardoor minder goed op.

  De eigen gedachten nemen veel ruimte in, waardoor de leerling zelfs kan dichtklappen. In beide gevallen laten de leerlingen minder zien dan ze daadwerkelijk zouden kunnen.


 • Verdieping

  Tips om het vertrouwen en daarmee de veiligheid in de groep te vergroten:

  1. Zorg ervoor dat afspraken nagekomen worden.
  2. Zorg ervoor dat er onderlinge bekendheid ontstaat waardoor de leerlingen weten wie waar "deskundig" in is.
  3. Zorg voor bekendheid met "wie de ander is", en volsta niet met een kennismakingsrondje waarin alleen naam, leeftijd en ervaring wordt genoemd.
  4. Zorg voor openheid in de klas.
  5. Wees consistent tussen de verschillende leerlingen, behandel ze niet verschillend.
  6. Maak afspraken over gezamenlijke "waarden", hoe doen wij de dingen? En welke regels komen hieruit voort?
  7. Zorg voor goed geformuleerde feedback.
  8. Zorg voor veel samenwerkingsopdrachten in wisselende samenstelling, zodat de leerlingen elkaar goed leren kennen.

  Tips om het zelfvertrouwen van een leerling te stimuleren:

  1. Geef positieve bevestiging als iets goed gaat.
  2. Geef kleine, overzichtelijke opdrachten (deelopdrachten).
  3. Laat de leerling zien hoe anderen (of jijzelf) iets aanpakken, zodat dat gesimuleerd kan worden.
  4. Laat de leerling wel presteren, dus zoek de grens op van het zelfvertrouwen zodat die steeds een stukje groter wordt.

  www.zelfvertrouwen.nl


 • Afbeelding vertrouwen