Leerstijlen van Vermunt

Het onderscheid tussen de leerstijlen van Kolb en Vermunt is vooral te maken in motivatie. Kolb gaat er van uit dat mensen natuurlijk kiezen voor de leerstijl die ze het beste ligt. Iemand die een doener is zal graag leren door te doen. Dit is volgens Kolb kort gezegd zijn voorkeurs leerstijl.

Vermunt daarentegen heeft een ander uitgangspunt. Vermunt beschrijft dat de leerstijl van leerlingen met name wordt verklaard door de motivatie om te leren. Iemand die graag een diploma wilt halen leert volgens Vermunt met een andere stijl dan iemand die leert uit pure interesse. De kern van de leerstijlen van Vermunt is het motief om te leren.

De volgende leerstijlen en hun motivatie worden door Vermunt onderkend:

 • Betekenisgerichte /
  reproductieve leerstijl

  Leerlingen met een betekenisgerichte / reproductieve leerstijl hebben veel sturing nodig en zijn weinig gemotiveerd. Ze zijn niet oprecht geïnteresseerd in de theorie en zijn vaak onzeker of ze alles kunnen onthouden. Ze leren bijvoorbeeld omdat ze hun diploma of rijbewijs willen halen.


 • Toepassingsgerichte leerstijl

  Leerlingen met een toepassingsgerichte leerstijl houden van veel voorbeelden en willen alles toetsen en uitproberen in de praktijk. De lesstof is op deze manier direct te relateren aan praktische toepasbaarheid. Ze zijn, mits ze de praktisch toepasbare leerstof krijgen, gemotiveerd en makkelijk aan te sturen.


 • Betekenisgerichte leerstijl

  Leerlingen met een betekenisgerichte leerstijl leren vaak makkelijk. Ze kunnen kritisch zijn over wat ze moeten leren en zullen dit duidelijk ventileren. Als ze stof aangeboden krijgen die ze interessant vinden zijn ze erg gemotiveerd. Daarbij kunnen ze ook vragen stellen over de lesstof en in discussie gaan over de beweringen.


 • Ongerichte leerstijl

  Leerlingen met een ongerichte leerstijl laten zich niet of heel moeilijk aansturen en zijn niet gemotiveerd. Vaak zie je dat ze onzeker zijn en bang zijn de leerstof niet aan te kunnen. Een voorbeeld hiervan is dat leerlingen het boek van kaft tot kaft lezen om te stof tot zich te nemen. Zonder focus is er weinig leerrendement.