Uitgangspunten
 • Verantwoordelijkheid
  Coaching is verantwoordelijkheid

  Het eerste uitgangspunt van coaching is dat je zelf verantwoordelijk voor de resultaten van het traject.

  Voor het bedenken van oplossingen, het komen tot nieuwe ideeën en het aanpakken van bestaande problemen ben je zelf verantwoordelijk. In coaching wordt dit eigenaarschap genoemd.

  Hoewel de context vaak van invloed is op je werk en je werkbeleving, heb je altijd een eigen bijdrage. Een coach zal jou ondersteunen om hier mee aan de slag te gaan.


 • Resultaatgericht
  Coaching is resultaatgericht

  De basis en de start van elk coachtraject is het intakegesprek. In het intakegesprek worden gewenste resultaten, verwachtingen en andere afspraken gemaakt.

  Zonder duidelijk gedefinieerd doel kan coaching niet plaatsvinden. Een coach praat dus niet zo maar met je, hij of zo ondersteunt jou bij het afleggen van de weg naar de finish.


 • Vertrouwen
  Coaching is vertrouwen

  Om tot het gewenste resultaat te komen praat je met je coach over de dingen die je belemmeren of in de weg zitten.

  Dit kunnen hele kleine dingen zijn maar ook zwaardere en emotionele gedachten of gevoelens kunnen ten oorsprong liggen aan je coachvraag.

  Je coach zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de dingen die jij verteld.


 • Gelijkwaardigheid
  Coaching is gelijkwaardigheid

  De coach en coaches zijn gelijkwaardig. De coach vertelt je niet hoe je je werk moet doen, maar laat je leren door de juiste vragen te stellen.

  Jouw coach staat formeel, hiërarchisch of op wat voor een manier boven je. Hij of zij is je sparringpartner bij dilemma’s waar je zelf niet gemakkelijk uit komt.