STARR

De STARR methode is een hulpmiddel om op een doelmatige en efficiënte wijze het proces van reflectie vorm te geven.

Je kunt dit model gebruiken om vast te stellen of je gedrag het gewenste resultaat oplevert of welke competenties je verder moet ontwikkelen om in de toekomst met minder energie betere resultaten te boeken.

 • Relatie met onderwijs / leren

  Reflecteren is leren! De STARR methodiek is prima bruikbaar om te gebruiken doordat het een duidelijke opbouw heeft en niet als zeer tijdrovend wordt ervaren.


 • Verdieping

  Als je met anderen in gesprek wilt raken over de mate waarin competenties aanwezig zijn, dan kun je jezelf en elkaar bevragen door gebruik te maken van reflectie.

  Doordat reflecteren over het algemeen als “lastig” wordt ervaren is het handig om hiervoor een model te gebruiken zodat alle noodzakelijke stappen worden doorlopen. Er zijn vele modellen die je hiervoor kunt gebruiken. Kijk maar eens op internet naar de mogelijkheden.


 • 5 stappen van STARR methode
  S > wat was de situatie?

  Zorg ervoor dat die zo concreet mogelijk wordt beschreven.

  T > wat was de taak waar je voor stond?

  Als er geen taken waren geformuleerd: wat je eigen doel of rol.

  A > welke activiteiten heb je ondernomen?

  Benoem deze zoveel mogelijk in concrete gedragingen.

  R > welk concreet resultaat heb je bereikt?

  Het resultaat kan zijn de mate waarin het gestelde doel is gehaald maar ook afgemeten worden aan de reacties uit de omgeving.

  R > wat heb ik of is er geleerd?

  Wat zou ik de volgende keer anders doen, hoe voelde ik me en wat heeft het proces met mij gedaan? Wat heb ik geleerd? Waar kun je eventueel meer kennis vandaan halen?


 • STARR methode schematisch