De schaalvraag

De schaalvraag is een interventie die afkomstig is uit de oplossingsgerichte-/progressiegerichte methode. De schaalvraag kan worden toegepast bij individuen en teams, zowel aan het begin, tijdens als aan het einde van een coachinsgtraject. Hieronder worden de 5 stappen kort beschreven:

Voordat er met de diverse stappen wordt begonnen, dient eerst te worden vastgesteld wat het onderwerp (beeldvorming) is van de schaal.

Opmerking: de vragen zijn voorbeeldvragen die passen bij de stap.

 • Stap 1

  “Hier loopt een onzichtbare lijn is met daar op het uiteinde de ‘0” van ‘niets bereikt’ en daar de ‘10’ van de voor jou optimale situatie. Waar sta jij op de lijn van 0 tot 10 als het gaat over …. (onderwerp). Wil je daar gaan staan?”
  Vraag: “ Kun je zeggen op welke plek je staat, met welk getal en waarom?”

 • Stap 2

  “Dit betekent dat je ook al het een en ander in huis hebt, geleerd hebt wat je tot deze plek heeft gebracht. Kun je je omdraaien naar de 0 en vertellen wat je al in huis hebt? Wat werkte er goed? Hoe lukte dat” Wat heeft je nog meer geholpen” (positief samenvatten).

 • Stap 3

  “Ben jij wel eens verder gekomen als deze positie?” Als het antwoord ‘ja’ is, dan de gecoachte vragen op die positie te gaan staan. “Wanneer was dat? Wat deed je toen? Wat werkte er toen goed?” Vraag door naar het gedrag van de coachee in die situatie.

 • Stap 4

  “Ga daar (10) maar staan.” “Hoe ziet de tien er uit? Wat doe je dan? Wat merken andere aan je?” Het gaat hier om datgene wat voor de gecoachte haalbaar is.

 • Stap 5

  Terug naar de basispositie (daar waar de gecoachte stond als antwoord op vraag 1). “Wat is nu de eerste stap die je wilt zetten?” Laat de gecoachte de stap zetten. “Op welk getal sta je dan? Wat doe je dan? Waarom juist deze stap? Wat heb je nodig om deze stap te zetten? Hoe ga je dat aanpakken?” “Hoe voelt deze stap?” Laat de gecoachte het gedrag en zijn/haar gevoel zo concreet mogelijk beschrijven.

 • Evaluatie

  “Reactie n.a.v. deze oefening? Wat viel op?” De coach vat negatieve uitspraken in positieve bewoordingen samen. “Je weet nu wat je van plan bent, wat verwacht je nu nog van mij?” Ik wil je vragen aan te geven hoe en wanneer het nodig is om mij in te zetten op weg naar jouw ……….. 10.”

 • Boeken

  Oplossingsgericht coachen
  Insoo Kim Berg en Peter Szabo

  Doen wat werkt
  Coert Visser

  Progressiegericht werken
  Coert Visser

  Oplossingsgericht aan de slag
  Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser