Reflecteren
Wat is reflecteren?

Als je reflecteert sta je stil bij je handelen: wat heb je gedaan, en waarom heb je dit gedaan? Je houdt jezelf een spreekwoordelijke spiegel voor. Dit doe je door systematisch te kijken naar jezelf en kritische vragen te stellen.

Reflecteren is dus niet hetzelfde als evalueren! Als je evalueert kijk je namelijk naar wat er goed en niet goed is gegaan en of je je doel bereikt hebt. Aan reflecteren is geen waardeoordeel gekoppeld. Op www.reflectiemodel.nl vind je een e-learning module die het verschil tussen evalueren en reflecteren duidelijk maakt.

Relatie tot leren

Reflecteren is een krachtig middel om te leren. Als je reflecteert onderzoek je je eigen handelen en kijk je welke patronen en opvattingen hieronder liggen. Je kan jezelf alleen ontwikkelen wanneer je weet waar je staat en waar je naartoe wilt (wat je wilt bereiken). Als je reflecteert neem je dus verantwoordelijkheid voor je eigen groeiproces. Als begeleider is het een goed middel om de lerende uit te dagen zich verder te ontwikkelen. Niet door voor te kauwen, maar door inzicht te geven in zichzelf wordt het meeste geleerd.