Probleemanalyse
 • Rationeel Emotieve Therapie

  De rationeel emotieve therapie (RET) (Dr Albert Ellis, 1955) heeft als belangrijkste uitgangspunt het verband tussen gevoel, gedachten en gedrag.

  RET kan in coaching gebruikt worden wanneer een coachee belemmerd wordt door ineffectief gedrag dat veroorzaakt wordt door irrationele gedachten cq overtuigingen.

  Voorbeelden hiervan zijn: “ik mag geen fouten maken”, “iedereen moet mij aardig vinden”, “alles moet waar, rechtvaardig of eerlijk zijn”, “er gaan verschrikkelijke dingen gebeuren”, “dit is veel te moeilijk voor mij”.

  De achterliggende gedachte is dat een ongewenste reactie op een bepaalde ‘trigger’ ontstaat doordat een persoon overtuigingen en opvattingen heeft die niet effectief zijn in die situatie.

  Het 8 stappenplan van de RET biedt structuur bij het omzetten van irrationele gedachten naar rationele gedachten waarmee effectief gedrag wordt bereikt.

  Hieronder worden de 8 stappen kort beschreven:

  Stap 1:

  Beschrijf de gebeurtenis / de situatie. Welke situatie leidt tot het ongewenste gedrag en gevoel? Wees hierin zo concreet mogelijk.

  Stap 2:

  Wat waren je gevoelens op dat moment? Was je boos of bang? Had de situatie een fysieke reactie tot gevolg? Wat gebeurde er met jou?

  Stap 3:

  Welke gedachten liggen te grondslag aan het gedrag dat je vertoonde? Welke opvattingen spelen een rol in deze situatie? Welke gedachten hebben je belemmerd? Voorbeeld vragen voor de coach: Wat eis je van jezelf? Wat kun je niet aan? Welke misser mag je niet maken? Welke rampen zie je voor je?

  Stap 4:

  Beschrijf welk gedrag je zou willen vertonen in die situatie. Hoe wil je je voelen en hoe reageer je? Formuleer de gewenste situatie!

  Stap 5:

  Prikkel de ineffectieve gedachten! Wat waren je opvattingen die je belemmerden? Pak die aan: hoe realistisch is het om dat te denken? Is het wel logisch? Helpen deze gedachten je doel te bereiken? Wat is het ergste dat er kan gebeuren als…

  Stap 6:

  Effectieve gedachten in plaats van ineffectieve gedachten. Welke gedachten helpen wél in de situatie? Vervang je opvattingen. Definieer effectieve gedachten om als tools te kunnen gebruiken.

  Stap 7:

  Testen. Oefen met je tools (de effectieve opvattingen en gedachten) hoe effectief je bent. Creëer een situatie waarin je wordt geprikkeld om je tools in te zetten.

  Stap 8:

  Stel een oefenprogramma op. Nadat je met de coach of alleen geoefend hebt ga je in de praktijk aan de slag. Bepaal wanneer, waar en hoe je gaat oefenen met je nieuwe rationele en effectieve gedachten! Wees concreet en maak een goed plan.


 • Functionele analyse

  Het is erg zonvol om een functionele analyse uit te voeren, onderstaand format kan je hierbij helpen.

  Hier onder twee afbeeldingen van een format dat je kunt gebruiken voor een functionele analyse. Via de knop Document versturen, onder de afbeelding, kun je dit formulier als PDF bestand naar jezelf mailen zodat je het eventueel kunt printen.