Kernkwadranten van Ofman
Wat zijn de kernkwadranten?

De kernkwadranten van Ofman is een persoonlijkheidsmodel, het beschrijft de eigenschappen van een persoon of team.

Doel kernkwadranten

Het doel van dit model is om de balans te vinden tussen de kernkwaliteit en uitdaging waardoor persoonlijke groei wordt bereikt. Door zowel daadkrachtig als geduldig te zijn is de persoon nog effectiever. Daarnaast is de persoon ook bewust van de valkuilen en in staat om conflictsituaties te vermijden (allergie).

Met behulp van de kernkwadranten krijgen zowel medewerkers als teams inzicht in datgene waar ze verantwoordelijk voor willen en kunnen zijn. Het maken van keuzes, zich committeren aan de uitvoering en het nemen van initiatieven zijn voorwaardelijk voor het leveren van kwaliteit.

Dat geldt voor zowel de individuele medewerker als voor groepen: op ieder moment helder bedenken wat de mogelijkheden zijn, betrokken en verantwoordelijk zijn bij datgene wat je doet en vervolgens keuzes maken. Niet werken vanuit kernkwaliteiten komt neer op inboeten op je beoogde kwaliteit.


Kernkwaliteit

Elk persoon bezit verschillende vaardigheden en kwaliteiten maar een kernkwaliteit staat hierboven. Een kernkwaliteit behoort tot de kern van een persoon. Een kwaliteit is iets dat bij een persoon hoort een vaardigheid is aangeleerd gedrag. Het is dus van belang om eerst de juiste kwaliteit te selecteren en daarna de kernkwaliteiten te benoemen.
Voorbeeld: Daadkracht

Valkuil

Elke kernkwaliteit kan (ver)vallen in een valkuil, d.w.z. veranderen in iets negatiefs. Te veel van het goede.
Voorbeeld: Drammerig

Allergie

De allergie is het negatief tegenovergestelde van de kernkwaliteit en is iets waar de persoon met de kernkwaliteit zich vaak aan stoort (allergisch is).
Voorbeeld: Passief

Uitdaging

De uitdaging is het tegenovergestelde van de valkuil en is complementair aan de kernkwaliteit. Uitdaging en Kernkwaliteit moeten in balans zijn.
Voorbeeld: Geduldig