De kunst van het vragen stellen

Waarom stel ik een vraag? Wat wil ik bereiken?
Antwoord: beeldvorming. Wiens beeld ben ik aan het vormen? Wat voor beeld heb ik nodig om tot een oordeel, mening of advies te komen? Of heb ik mijn beeld eigenlijk al compleet en wil ik slechts de juistheid checken?

 1. Om mijn ‘beeld van de wereld’ te checken; SBS – Sorting By Self. Hierbij gebruik ik mijn eigen belevingswereld als referentiekader; vanuit mijn eigen beleving stel ik vragen, die dus eigenlijk al (deels) ingekleurd zijn. Dit zijn veelal gesloten en suggestieve en retorische vragen.

 2. Om inzicht te krijgen in het ‘beeld van de wereld’ van de ander; SBO – Sorting By Other. Hierbij zet ik mijn eigen wereldbeeld volledig van de kant, en ga ik vanuit nieuwsgierigheid en verwondering trachten inzicht te krijgen in wat de ander beleeft, denkt, voelt, doet.

  Open vragen nodigen de ander uit zijn / haar beeld zo volledig mogelijk weer te geven. Verder doorvragen op de antwoorden (ook open vragen) leiden tot meer informatie en meer verdieping, tot meer inzicht in de belevingswereld van de ander.

Soorten vragen, voordelen en risico's
 • Gesloten vraag
  Voorbeelden

  Ben je tevreden?
  Is het duidelijk?

  Kenmerken

  Alleen ja of nee als antwoord mogelijk

  Voordelen

  Kort, informatief

  Nadelen / risico’s

  Onvolledige / onjuiste info, gesprek stokt


 • Gerichte vraag
  Voorbeelden

  Hoe laat gebeurde dat?
  Hoe lang werk je hier al?

  Kenmerken

  Vraag naar feitelijke gegevens

  Voordelen

  Duidelijk, kort, feitelijk

  Nadelen / risico’s

  Niet stimulerend, geen aanknopingspunt


 • Keuze vraag
  Voorbeelden

  Is het wit of zwart?
  Ben je voor of tegen?

  Kenmerken

  Mogelijke antwoorden opgenomen in vraag

  Voordelen

  Duidelijk, kort, antwoorden optelbaar

  Nadelen / risico’s

  Kort, niet stimulerend, sturend


 • Suggestieve vraag
  Voorbeelden

  Je zult wel denken dat…
  Je bent het toch wel met mij eens dat…

  Kenmerken

  Antwoord in vraag opgedrongen vanuit aanname

  Voordelen

  Om te beïnvloeden of manipuleren

  Nadelen / risico’s

  Sturend, roept weerstand op, niet stimulerend


 • Open vraag
  Voorbeelden

  Wat deed je toen?
  Wat vind jij daarvan?

  Kenmerken

  Vraag naar actie / beleving waarbij antwoord open is

  Voordelen

  Stimulerend, geeft ruimte en veel informatie

  Nadelen / risico’s

  Lange antwoorden, subjectieve info, kans op afdwalen / uitweiden


 • Reflecterende vraag
  Voorbeelden

  Je bent er niet zo gerust op?

  Kenmerken

  Indruk, samengevat in vraag, om te toetsen of juist begrepen

  Voordelen

  Stimulerend, belonend, confronterend

  Nadelen / risico’s

  Afschrikkend, kans op herhaling


 • Retorische vraag
  Voorbeelden

  Zijn we hier niet allemaal trots op?
  Moeten we niet vaststellen dat?

  Kenmerken

  Bewering in vraagvorm, waarop geen antwoord verwacht wordt

  Voordelen

  Motiverend, relativerend

  Nadelen / risico’s

  Geen extra info, kans op weerstand


 • Doorvraag
  Voorbeelden

  Kun je dat toelichten?
  En wat deed dat met jou?
  Wat bedoel je daar precies mee?

  Kenmerken

  Vraag om dieper in te gaan op iets wat de ander inbracht

  Voordelen

  Stimulerend, ruimte, verduidelijking, verdieping, concretiserend

  Nadelen / risico’s

  Kost tijd, subjectieve informatie, kans op afdwalen