Leerstijlen van Kolb
Voorkeurstijlen

Iedereen heeft een eigen persoonlijke stijl in het opnemen en verwerken van informatie. De één begraaft zich het liefst in vakliteratuur voordat hij een nieuwe vaardigheid in de praktijk beproeft, de ander kiest voor “trial and error”: gewoon doen en kijken wat er gebeurt.

De trainer/ coach/ instructeur/ leidinggevende die de voorkeurstijl van zijn gesprekspartner doorgrondt, kan er in de keuze van werkvormen op aansluiten.

Leerstijlen van Kolb

Het model van Kolb voor leerstijlen gaat ervan uit dat een effectief leerproces vier fasen omvat:

 1. Doen / ervaren
 2. Reflectie
 3. Theorie
 4. Experimenteren

Belangrijke criteria in het onderscheiden van persoonlijke leerstijlen zijn:

 1. Het onderscheid actief leren (doen) en passief leren (observeren)
 2. Het onderscheid abstract leren (denken) en concreet leren (voelen, doen)

Door deze criteria op assen weg te zetten, ontstaan vier kwadranten waarin Kolb vier leerstijlen onderscheidt.

 • Doener (Concreet en Actief)
  Sterk:

  • Praktisch
  • Past zich makkelijk aan

  Zwak:

  • Ongeduldig
  • Drammerig

  Effectieve werkvormen:

  • Afwisseling werkvormen
  • Feedback
  • Ruimte voor humor, plezier, ontspanning


 • Dromer (Concreet en Passief)

  Sterk:

  • Verbeeldingskracht
  • Genereren van nieuwe ideeën

  Zwak:

  • Besluiteloos

  Effectieve werkvormen:

  • Ruimte voor uiten van gevoel
  • Tijd voor reflectie
  • Visuele presentatie


 • Beslisser (Abstract en Actief)
  Sterk:

  • Doelen stellen
  • Besluiten nemen

  Zwak:

  • Sociaal contact / relaties

  Effectieve werkvormen:

  • Zelf conclusies (kunnen) trekken
  • Koppeling leggen met praktijk
  • Ruimte voor experiment


 • Denker (Abstract en Passief)
  Sterk:

  • Logisch denken
  • Concepten / modellen bouwen

  Zwak:

  • Praktisch toepassen
  • Zweven (niet met beide benen op de grond)

  Effectieve werkvormen:

  • Duidelijke structuur
  • Ruimte voor stellen van vragen
  • Observaties plaatsen in theorie

Wat iemands persoonlijke voorkeursstijl ook is, voor een effectief leerproces is het belangrijk dat alle fasen van het leerproces worden doorlopen!