JOHARI venster

Het Johari-venster is een eenvoudig grafisch model dat de veranderingen verduidelijkt in hoe iemand zichzelf ziet en hoe hij/zij door anderen gezien wordt in de loop van een groepsproces (zie model).

 • Kwadrant A

  Is het gebied van de vrije activiteit, de ruimte waarin ik mij vrij kan bewegen, mijn dagelijkse optreden naar buiten, mijn gedrag en mijn motivaties die anderen van mij zien en waar ik zelf weet van heb.


 • Kwadrant B

  Is het gedeelte van mijn gedrag, dat ik zelf ken en waarvan ik mij bewust ben, maar dat ik nog niet aan (alle) anderen heb laten zien of dat ik verborgen wil houden. Dit gedeelte van mijn gedrag is dus voor anderen onzichtbaar.


 • Kwadrant C

  Is de blinde vlek in de zelfwaarneming, d.w.z. dat gedeelte van mijn gedrag dat voor anderen zichtbaar en herkenbaar is, maar waarvan ik mijzelf niet bewust ben. Hieronder vallen o.a. onderdrukte en niet meer bewuste gewoonten. Spottend wordt dit gebied ook wel eens het “slechte adem”-gebied genoemd (“bad breath” area).


 • Kwadrant D

  Betreft processen die zich in het onbewuste afspelen en die noch aan mijzelf, noch aan anderen bekend zijn. Dit is het gebied waarop de psychotherapie soms werkt (vooral de psychoanalyse), maar dat in groepen meestal niet aan bod komt.