GROW

Het GROW-model is een vierstappenplan wat je kan gebruiken om eenvoudig en effectief tot een aanpak te komen.

De G van GROW staat voor Goals, oftewel doelen. Wat zijn je doelen, waar wil je naar toe? Om effectief aan de slag te gaan moet je je doel eerst goed bepalen.

Vervolgens kijk je naar wat nu gebeurt, de huidige situatie, daarvoor staat de R. Door antwoord te geven op de vragen van de R zie je het verschil tussen wat je wilt en hoe het gaat.

Vervolgens bepaal je in de derde stap, Options, welke mogelijkheden je hebt om tot je doel te komen. Wat zou je kunnen doen?

Ten slotte bepaal je in de vierde stap wat je gaat doen, hiervoor staat de W van Will. Deze stap houdt meer in dan simpelweg bepalen wat je zou willen doen, antwoord geven op de vragen bij de W betekent wat je daadwerkelijk gaat doen, met overgave! Je maakt in deze stap een duidelijke keuze en bekijkt onder andere wat je zou helpen om tot je doel te komen.

Als je aandacht besteedt aan de stappen van GROW om tot een plan te komen kan je snel effectief worden!


Voorbeeldvragen per stap
 • Goals
  Wat wil je?

  1. Wat is het onderwerp of probleem waaraan je zou willen werken?
  2. Wat voor uitkomst wil je hebben bereikt aan het eind van deze coachsessie?
  3. Hoe ver en hoe gedetailleerd verwacht je dat je hierin moet gaan in deze sessie?
  4. Wat is op de lange termijn je doel met betrekking tot dit probleem?
  5. Hoe ziet je tijdschema eruit?
  6. Welke tussenstappen kun je aangeven? Hoe zijn die gespreid in de tijd?


 • Reality
  Wat gebeurt er nu?

  1. Hoe ziet de huidige situatie eruit? Geef bijzonderheden.
  2. Waarover maak je je zorgen? Hoe sterk?
  3. Wie hebben er behalve jij nog meer van deze kwestie te lijden?
  4. Wie is ervan op de hoogte dat je hieraan iets wilt doen?
  5. In hoeverre heb je persoonlijk invloed op het resultaat?
  6. Wie heeft daar verder nog invloed op? Hoeveel?
  7. Wat voor acties heb je tot dusver ondernomen?
  8. Wat houd je tegen om nog meer te doen?
  9. Wat voor hindernissen zullen er onderweg overwonnen moeten worden?
  10. Wat voor innerlijke belemmeringen of persoonlijke weerstand ervaar je om actie te ondernemen?
  11. Welke middelen heb je al ter beschikking staan?(Vaardigheden, tijd, enthousiasme, geld, hulp..)
  12. Wat is hier nou eigenlijk het probleem, wat is de kern waar het om draait?


 • Options
  Wat zou je kunnen doen?

  1. Op wat voor verschillende manieren zou je dit probleem allemaal kunnen aanpakken?
  2. Maak een lijst van alle alternatieven, groot en klein, volledige en gedeeltelijke oplossingen.
  3. Wat zou je doen als je meer tijd of een ruimer budget had of wanneer je zelfde baas was?
  4. Wat zou je doen als je opnieuw kon beginnen met een schone lei met een nieuw team?
  5. Zou je ook een suggestie van mij willen overnemen?
  6. Wat zijn de voor- en nadelen van al deze mogelijkheden?
  7. Welke zullen het beste resultaat opleveren?
  8. Welke van deze oplossingen spreekt jou het meest aan of geeft jou het beste gevoel?
  9. Welke zou jou het meest bevredigen?


 • Will to
  Wat ga je doen?

  1. Welke optie(s) ga je kiezen?
  2. In hoeverre komen die tegemoet aan al je doelstellingen?
  3. Wat zijn de criteria en maatstaven voor succes die je hanteert?
  4. Wanneer ga je elke actiefase precies beginnen en afsluiten?
  5. Wat zou er kunnen gebeuren waardoor je wordt belemmerd in het nemen van deze stappen of het bereiken van het doel?
  6. Wat ga je doen om die interne en externe factoren te elimineren?
  7. Wie moet er van je plannen op de hoogte zijn?
  8. Wat voor hulp heb je nodig en van wie?
  9. Wat ga je doen om die hulp te krijgen en wanneer?
  10. Wat zou ik kunnen doen om je te helpen?
  11. Kun je op een schaal van één tot tien aangeven in hoeverre je achter deze overeengekomen acties staat?
  12. Waarom kan dat geen tien zijn?
  13. Wat zou je kunnen doen of veranderen om te bereiken dat je daar voor 100% achter staat?
  14. Is er nog iets anders waarover je nu wilt praten of zijn we klaar?