Gespreksmodellen en technieken

Om structuur in je verbale communicatie aan te brengen zijn er diverse gespreksmodellen in omloop. Een voorbeeld van een eenvoudig model is het OFGA-model. Dit staat voor:

  • Opening van het gesprek (doel verduidelijken)
  • Feitelijke situatie (waar staan we op dit moment)
  • Gewenste situatie (waar moeten we naar toe)
  • Afsluiting (afspraken maken)

Belangrijk is om dit model alleen als handvat te gebruiken. Veel belangrijker is het om de leerling ruimte en tijd te geven om zijn beeld, wensen en verwachtingen omtrent het onderwerp toe te lichten. Als er nog zaken zijn die tijdens het gesprek niet voldoende zijn besproken, maak dan een vervolgafspraak.

Bij alle gespreksmodellen gaat het om het gebruik van effectieve gesprekstechnieken. In de basis gaat het dan om 3 kernwoorden:


Luisteren

Met je oren maar kijk ook naar non-verbale signalen.

Samenvatten

Hiermee check je of je de boodschap goed hebt begrepen.

Doorvragen

Vooral alert zijn op vaagheden en algemeenheden.


Kortweg de LSD-formule. Als je deze formule goed gebruikt heb je het beeld compleet en evt. aanwezige waardevolle informatie naar boven gehaald.