Model DRIVE

Een van de instrumenten die de opleider/coach kan gebruiken is het model Drive. Het model staat stil bij 5 cruciale stappen in een leerproces.

Vanuit de wil om te leren (pijn/verlangen) wordt het beroepsbeeld onderzocht en zo nodig aangescherpt. Als dit beeld helder is kan de lerende van zichzelf (op basis van 360 gr feedback) bepalen waar hij/zij op dit moment staat. Daarna kan vastgesteld worden wat er nog geleerd moet worden, en op welke wijze dat leren het beste georganiseerd kan worden.

Bij dit model hoort een ‘toolbox’ met uitgewerkte werkvormen, die de opleider/coach kan inzetten.

Er is ook een handige app over het model DRIVE gratis verkrijgbaar in de App Store, zoek op de titel "Model Drive" en je vindt de app.