De DiSC methode

De DiSC-methode is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog dr. William Moulton Marston (1928). Hij baseerde deze methode op de vier dimensies waarop C.G. Jung in de jaren twintig van de vorige eeuw de persoonlijkheid van mensen indeelde.

DiSC is een Persoonlijkheids Model

Het DiSC Persoonlijkheids Model is een model dat universele gedragsstijlen inzichtelijk en toepasbaar maakt. Onderzoek heeft aangetoond dat gedragskarakteristieken in vier hoofdstijlen gegroepeerd kunnen worden. Mensen met dezelfde stijl neigen dezelfde gedragskenmerken te hebben.

Natuurlijk variëren mensen met dezelfde stijlen qua intensiteit van hun stijl. Naast de hoofdstijl, zullen mensen ook in meer of mindere mate tendensen uit andere stijlen laten zien. Het acroniem DiSC staat voor de vier hoofdstijlen van het model, te weten: Dominant, Invloed, Stabiel, Consciëntieus

DiSC in de praktijk

DiSC wordt gebruikt om gedragskenmerken, sterktes van gedrag, aanleidingen voor conflicten, mogelijkheden voor het creëren van toegevoegde waarde en sterktes van anderen inzichtelijk te maken.

Maar DiSC heeft veel meer toepassingen, zoals: het managen van conflicten, samenwerking en teambuilding, het bepalen van strategieën om de verschillende behoeften van anderen helder te krijgen, het bepalen en verbeteren van communicatie(-stijlen), het verminderen van conflicten en stress, zowel inter- als intrapersoonlijk.

DiSC helpt deze organisaties om; de productiviteit van teams te verbeteren, de effectiviteit van managers en leidinggevenden te vergroten, commerciële afdelingen op te leiden, relaties met klanten te verbeteren, conflicten van interpersoonlijke conflicten aard op te lossen en om relaties te verbeteren, om de samenwerking binnen teams te verbeteren. DiSC helpt bij het erkennen en bewust worden van verschillen tussen mensen.

Voor meer informatie over DiSC en voor het invullen van een test, kijk op www.123test.nl of www.discfactor.nl.