De Meetlat

De meetlat is de metafoor voor de resultaatgerichtheid van coaching. Het is van groot belang om aan het begin van het traject te definiƫren wat het gewenste resultaat is. Alleen door duidelijk te hebben waar je doel ligt kan je de juiste stappen zetten.

Zonder meetlat kan een coachtraject eigenlijk niet plaatsvinden. In het intakegesprek zal de coach altijd ingaan op de meetlat. Wat wil je bereiken? Wat is de gewenste situatie? Een voorbeeld van een methode die een coach kan gebruiken om met een coachee de meetlat te verhelderen is de Schaalvraag (zie onder op deze pagina).

Het duidelijk opschrijven van de meetlat kan veel inzicht geven. Wat wil ik eigenlijk? Waar ligt mijn doel en is dat haalbaar? Vaak weten of voelen mensen wel dat de huidige situatie niet prettig is en veranderd moet worden. Helder hebben waar je je op wilt richten is lastiger. Daarom is de meetlat ook een van de succesfactoren van coaching.

De meetlat geeft de coach ook houvast gedurende het coachtraject. Is de coachee nog wel op de goede weg? Dragen de oplossingen die de coachee bedenkt bij aan het behalen van het resultaat?

Met een heldere meetlat kan een coach het gedrag van de coachee afzetten tegen het gewenste resultaat. De meetlat is het startpunt van je coachtraject.