Collega coaching
 • Doel collega coaching

  Collega coaching binnen defensie is het persoonlijk begeleiden van een medewerker of leidinggevende door een collega leidinggevende. De begeleiding van de collega coach is gericht op het versterken van het zelfinzicht en (hierdoor) het bestendigen en vergroten van de effectiviteit als leidinggevende of als werknemer.

  Collega coaching is daarmee een van de instrumenten waarmee defensie professionele ontwikkeling tot stand brengt. Mogelijke effecten:

  1. Vergroten van zelfinzicht waardoor effectiviteit van werken toeneemt.
  2. Verbeteren van competenties.
  3. Vergroten van effectiviteit van leiderschap.
  4. Ontwikkelen van zelfleiderschap.


 • Wie is de collega coach?

  Binnen defensie is een collega coach een medewerker met leidinggevende ervaring, die na selectie en daartoe opgeleid te zijn, optreedt als coach voor collega’s. Defensie heeft ruim 250 collega coaches in alle rangen en standen.

  De waarde van de collega coach is dat de coach vanuit zijn eigen ervaring en herkenning van de vraagstukken zijn collega kan coachen, zonder dat hij hierbij zijn eigen praktijkervaring als maatstaf op de voorgrond zet.

  Wil je weten wie bij defensie allemaal coach zijn? Op de intranetpagina van ECLD staat een lijst met de coachpool.


 • Het coachtraject

  Een coachtraject begint met een intakegesprek. Hierin praat je met de coach over je verwachtingen en welk resultaat je wilt bereiken. Als het klikt en je goede afspraken hebt gemaakt kan je aan de slag.

  Een coachtraject bestaat uit ongeveer 5 tot 8 gesprekken van 1,5 uur. Hoe lang en hoe vaak jij en je coach bij elkaar komen bepaal je zelf, het gaat er om dat je resultaat behaalt!

  In het eerste gedeelte van het traject richt je je meestal op de kern en oorzaak van het dilemma. Als dat duidelijk is ga je verder naar mogelijke oplossingen. Alles om uiteindelijk het gewenste resultaat te bereiken!


 • Voorbeelden van coaching

  Leidinggevende Peter vindt het moeilijk een confrontatiegesprek aan te gaan met een ervaren medewerker. Hij worstelt met de vraag hoe hij aan de ene kant zijn collega kan aanspreken op zijn gedrag en aan de andere kant de sfeer goed kan houden.

  Peter wil graag met iemand praten omdat hij het gevoel heeft dat hij zijn werk nog beter kan doen.


 • Uitgangspunten
  Resultaatgericht

  Coaching bij defensie is resultaatgericht. In een coachtraject zal de coach altijd kijken wat je wilt bereiken. Praten is goed maar moet wel lijden tot resultaat!

  Werk gerelateerd

  Onze collega coaches zijn opgeleid om samen met jou te kijken naar ontwikkeling en verbetering mbt het werk! Het resultaat is effectiever werken.

  Vertrouwen

  Elk coachtraject is vertrouwelijk. De collega coaches zijn onafhankelijk en hebben 1 ding tot doel: jouw te laten leren en te verbeteren.

  Gelijkwaardigheid

  De coach en coachee zijn gelijkwaardig. De coach vertelt je niet hoe je je werk moet doen, maar laat je leren door de juiste vragen te stellen.


 • Aanmelden coachtraject

  Als je, als defensiemedewerker, met een dilemma zit of je jezelf nog verder wilt verbeteren op een bepaald gebied, kan je op twee manieren een coach krijgen.

  De eerste manier is door een aanvraag in te dienen bij het Expertisecentrum Leiderschap Defensie (ECLD). Wij kijken dan op basis van je vraag en andere wensen welke coach het best bij je past.

  De tweede mogelijkheid voor defensiemedewerkers is dat je zelf een coach zoekt in de coachpool via de intranetpagina van het ECLD.