Vaststellen van de coachvraag

Aan het begin het coachtraject gaat de coach samen met de coachee op zoek naar wat het probleem is achter het probleem. Wat maakt dat de gecoachte een bepaalde situatie als een probleem ervaart? Wat is zijn of haar aandeel hierin? Wat heeft de gecoachte te leren. Wat maakt dat de gecoachte het probleem zelf niet oplost?

Dit zij allemaal vragen die niet leiden naar een oplossing van een bepaald probleem, maar vragen die lieden naar datgene waar het echt over gaat. Door een coachvraag helder te definiëren wordt de gecoachte eigenaar van zijn of haar eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Een coachvraag bevat dan ook altijd het woordje ‘ik’. Hieronder twee vormen van de formulering van een coachvraag beschreven.

 • Formulering 1 (HKI)
  ’Hoe kan ik …….”

  Bijvoorbeeld:
  “Hoe kan ik omgaan met medewerkers die tegendraads zijn”.
  “Hoe maak ik mezelf kenbaar op vergaderingen?”
  “Hoe kan ik op een effectieve manier met mijn directe chef communiceren zodat hij mij begrijpt?”


 • Formulering 2

  Hierbij wordt eerst geformuleerd wat de coachee belemmert om het juiste gedrag te vertonen om hieraan vervolgens de leervraag de te koppelen: ‘Wat belemmert mij om……” . Vervolgens wordt de leervraag aan de belemmering gekoppeld in de vorm van ‘Ik wil….”

  Bijvoorbeeld:
  “Wat belemmert mij om tijdens vergaderingen mijn mening te geven. Ik wil mezelf kenbaar maken.”
  “Wat belemmert mij om een keuze te maken uit twee banen. Ik wil die baan kiezen die het beste aansluit bij mijn wensen.”