Begeleidingscyclus

De begeleidingscyclus is een schematische voorstelling van de stappen die iemand volgt tijdens het uitwerken van een plan. Dit kunnen plannen zijn in alle sectoren van de samenleving bijvoorbeeld een fusieplan, nieuwbouwplan, sociaal beleidsplan etc. Dit wordt ook wel de methodische begeleidingscyclus genoemd.

Doel van deze cyclus is om het betreffende plan gestructureerd en controleerbaar uit te voeren. Deze cyclus biedt in het onderwijs vooral tijdens beroepsgericht onderwijs (BGO) en duale leertrajecten de praktijkleermeester een handzame tool. Zo worden de noodzakelijke stappen in het begeleiden bewaakt.

Het uitgangspunt van deze cyclus is dat door het doorlopen de lerende in staat wordt gesteld om op de meest efficiƫnte wijze te voldoen aan de leerdoelen en de begeleider. Daarnaast geeft het de begeleider op gezette momenten de mogelijkheid om bij te sturen in dit proces.

 • Stappenplan begeleiding

  De begeleidingscyclus bestaat uit 6 stappen:

  1. Beginsituatie vaststellen d.m.v. intake- of infogesprek
  2. Taak en doel formuleren en evt. adviseren
  3. Taak uitvoeren en observeren
  4. Uitvoering analyseren en bespreekpunten vaststellen
  5. Uitvoering en begeleiding evalueren en evt. bijstellen
  6. Rapport/verslag opmaken en vastleggen van afspraken

  Deze cyclus stopt niet perse na stap 6 maar kan ook gebruikt wordt tijdens een evaluatiemoment. Stap 1 is dan niet de beginsituatie maar de stand van zaken op dat moment. Dit heeft wellicht gevolgen voor de stappen 2 t/m 4.

  Praktisch voorbeeld/oefening: Je bent Prakijkleermeester van een groep VEVA-leerlingen. Maak a.d.h.v. de begeleidingscyclus een Plan Van Aanpak (PVA) over je begeleidingsactiviteiten die je gaat uitvoeren.

  Maak je plan concreet en gebruik daar de 5 WH vragen bij: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe. Gebruik de begeleidingscyclus en dit PVA als leidraad en pas dit aan als de situatie daarom vraagt.


 • Begeleiding schematisch