Afronding traject
 • Coachcontract

  Het is belangrijk om voorafgaand aan een coachtraject de afspraken duidelijk en helder vast te leggen, het is aan te bevelen hiervoor samen een coachcontract op te stellen.

  Hier onder een afbeelding van een format dat je kunt gebruiken als coachcontract.


 • Tips afronden coachtraject

  Voor de afronding van een coachtraject zijn eigenlijk weinig vaste stelregels. Waar het bij de afronding van een traject vooral om gaat is, dat het traject correct wordt afgesloten, en dat er geen losse eindjes blijven liggen.

  Naast het feit dat de afronding de gelegenheid bij uitstek is voor de coach om feedback omtrent zijn eigen effectiviteit binnen te halen, dient de coachee tijdens de afronding centraal te staan.

  Issues die aandacht verdienen bij de afronding van een traject:

  1. Wat heeft het traject de coachee opgeleverd?
  2. Wat heeft de coachee vooral als werkzaam / helpend ervaren?
  3. Wat ligt er nog, wat heeft de coachee nog voor vervolgvragen of –wensen?
  4. Wat kan / gaat de coachee doen om hier verdere invulling aan te geven?
  5. Feedback voor de coach; geef aan waar je vooral gerichte feedback op wenst, verder zijn hier ook vele min of meer standaard formulieren voor in omloop.